Търговска марка

Търговските марки най-общо са знаци, клейма за произход на стоките или услугите. Те са обекти на индустриална собственост с най-дълга хронологично-правна регламентация...

Повече

Промишлен дизайн

Промишления дизайн разглеждаме в 2 основни аспекта. Първо: като художествено-творческа дейност, основана на принципите на промишлената естетика. Второ: като резултат на художествено-творческа дейност, като интелектуален продукт...

Повече

Патентоване в чужбина

В определени ситуации притежателите на патентовани в страната изобретения може да потърсят възможности и начини за реализация на правно-икономическата цел – патентоване в чужбина...

Повече

Патенти

Патентът представлява право на собственост, което може да бъде предоставено за всяко изобретение с технически характер, при условие че представлява новост, включва изобретателска стъпка...

Повече

Художествена собственост

Художествена собственост. Същност. Обекти на художествената собственост. Изключително право върху обектите на художествената собственост...

Повече
image1

Нашият екип

Нашият екип е компетентен да предложи съвети във всички технически области, включително и най-новите технологии.

image3

Нашата дейност

Фирмата работи върху подготовката и подаване на заявки за патент, защита (и регистрация) на търговски марки.

image2

Направете запитване

Използвайте формата за контакти или нашия имейл за да осъществим връзка и насрочим консултация.

Офис

България
Видин 3700,
булевард "Панония" 19

Email: misol71@abv.bg
Website: www.misol-bg.com

Патенти

Важно!

Информация

Всички снимки в сайта са за целите на представяне на фирмата, с необходимите авторски права.